ͨ,

,

?
SAE      (SAE8, SAE12)

SAE (SAE8, SAE12)

?

online

SAE International SAE J300. SAE8 SAE12. SAE (Mike Covitch) , SAE. , , , SAE16, , Honda.
 
Honda , , SAE8. J300 . Honda SAE8, , . , , . , SAE8 SAE12 Honda , .
 
(Bob Proctor), Honda , , , , . , Honda , SAE8 , . , SAE8 SAE12 . SAE 0W-16 .
 
2011 ICIS, Honda , , SAE. Honda, , .
 
J300 , « SAE HTHS SAE J300 — SAE12 SAE8 — HTHS 2.0 1.7 ∙ . ( HTHS) , .» 
 
SAE J300, SAE8 100* 4.0-6.1 , HTHS 1.7 ∙ 150*. 
 
SAE12 5.0-7.1 , HTHS 2.0 ∙ 150*.
 
SAE, . 6 , . 
 
SAE J300 1911 . , , 30 . . , 2013 , SAE16. , , , .
 

 

, LIQUI MOLY